قطعه ای از بهشت

طبيعت روستاي سيه منصور و امور اجتماعي

تصاويري ديگر (19 ارديبهشت91)

  در ارديبهشت سال ۸۷ تعداد ۳۰۰ اصله نهال سيب كاشتيم كه در اين كار آقايان مير سليمان حسيني (دايي) و نعمت اله شعباني كمك فني قابل تقديري نمودند كه سال قبل از يكي از درختان آن نهال ها سيب برداشت نموديم.

كاشت نهال سال 87

آقاي نعمت اله شعباني

ريش سفيدان از راست به چب آقايان حاج حبيب اسماعيلي،سوادعلي اسماعيل نژاد، كربلايي زلفعلي بشيري، آقا حسن اسماعيلي، حاج حسن اسماعيلي، نعمت اله شعباني، جلال منصوريان و حجت اسماعيل نژاد

ريش فيدان روستا

بازهم ريش سفيدان

براثر سرماي بسيار زياد آب نفوذ كرده در درزهاي سخره ها يخ زده و موجب ترك برداشتن و خرد شدن آنها مي‌گردد.

فرسايش

فرسايش صخره ها

گله آماده عزيمت به صحرا

اردك خانگي

بوقلمون آنهم از نوع خانگي

گله شتر

روستاي سيه منصور احاطه شده در ميان باغهاي اطراف

سيه منصور از آبي سالام

زيبايي سيه منصور از جنوب غربي

باغ نصير عمو كه بزرگترهاي‌ما از گذشته آن خاطرات زيادي دارند چون در آن زمان باغ در سيه منصور بسيار محدود بوده و ميوه ها هوس انگيز بوده تعقيب و گريزهاي زيادي رخ داده‌است.

باغ سنتي و قديمي مرحوم نصي عمو با تمام زيبايي اش

همان باغ

اين آبگير به ابتكار آقاي دكتر منصوري كه در حقيقت آغازگر تبديل نوع كاربري زمين‌ها از زراعت به باغداري بوده ايجاد شده و براي ذخيره آب لازم براي باغ معظم خود بوجود آورده است.

قوشا گول

آلوچه وحشي

زردآلوي رسيده

زردآلو و آلبالو

مشكل ميوه هاي خوشمزه سيه منصور اين است كه اولا دير مي‌رسند ثانيا با بازار فاصله مسافتي زيادي دارند.

استخر پشت فنس

قدر اين آب خيلي زياد است. آباداني با آب شروع و با آن تداوم مي‌يابد.

خروجي استخر

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391ساعت 8:59  توسط محمد غلامي  |